Nun intento de amosar o traballo da Banda e achegar ó seu pobo grupos doutras rexións de Galicia e España, crease en 1997 o “Festival Folclórico Tromentelo”.

O obxectivo deste evento se mantén ó longo dos anos: consolidarse coma un referente de calidade, diversidade e espectáculo, alternando grupos de fóra de Galicia con grupos da terra de indiscutible calidade e representatividade da tradición musical galega.

A continuación amósase o listado de grupos invitados ó Festival dende a súa primeira edición:

1997      I FESTIVAL TROMENTELO

1998      II FESTIVAL TROMENTELO

1999      III FESTIVAL TROMENTELO

2000      IV FESTIVAL TROMENTELO

2001      V FESTIVAL TROMENTELO

2002      VI FESTIVAL TROMENTELO

2003      VII FESTIVAL TROMENTELO

2004      VIII FESTIVAL TROMENTELO

2005      IX FESTIVAL TROMENTELO

2006      X FESTIVAL TROMENTELO

2007      XI FESTIVAL TROMENTELO

2008      XII FESTIVAL TROMENTELO

2009      XIII FESTIVAL TROMENTELO

2011      XIV FESTIVAL TROMENTELO

2012      XV FESTIVAL TROMENTELO

2013      XVI FESTIVAL TROMENTELO

2014      XVII FESTIVAL TROMENTELO

2015      XVIII FESTIVAL TROMENTELO

2016 XIX FESTIVAL TROMENTELO

2017 XX FESTIVAL TROMENTELO

2018 XXI FESTIVAL TROMENTELO