Polo noso Fetival pasaron grupos de indiscutible calidade tanto da nosa comunidade como do resto da xeografía española, ademáis dalgúns de recoñecido prestixio internacional. O que convertiu o Festival Foclórico Tromentelo nun referente cultural na nosa provincia.

1997 I FESTIVAL TROMENTELO

Banda de Gaitas Xarabal

1998 II FESTIVAL TROMENTELO

1999 III FESTIVAL TROMENTELO

2000 IV FESTIVAL TROMENTELO

2001 V FESTIVAL TROMENTELO

2002 VI FESTIVAL TROMENTELO

2003 VII FESTIVAL TROMENTELO

2004 VIII FESTIVAL TROMENTELO

2005 IX FESTIVAL TROMENTELO

2006 X FESTIVAL TROMENTELO

2007 XI FESTIVAL TROMENTELO

2008 XII FESTIVAL TROMENTELO

2009 XIII FESTIVAL TROMENTELO

2011 XIV FESTIVAL TROMENTELO

2012 XV FESTIVAL TROMENTELO

2013 XVI FESTIVAL TROMENTELO

2014 XVII FESTIVAL TROMENTELO

2015 XVIII FESTIVAL TROMENTELO

2016 XIX FESTIVAL TROMENTELO

2017 XX FESTIVAL TROMENTELO

2018 XXI FESTIVAL TROMENTELO

2019 XXII FESTIVAL TROMENTELO

2021 XXIII FESTIVAL TROMENTELO

2022 XXIV FESTIVAL TROMENTELO

OUTRAS ACTUACIÓNS A DESTACAR

1995

1997

2001

2002

2004

2006

2007

2009

2012

2013

2017

2018